มาสคอต (mascot) ช่วยสร้างภาพจำของแบรนด์ สิ่งที่ควรรู้ก่อนจ้างบริษัทรับผลิตการ์ตูน

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมปัจจุบันมีบริษัทที่รับทำการ์ตูนเพื่อนำมาสร้างเป็นมาสคอต (mascot) กันมากขึ้น ซึ่งที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมาสคอตเป็นตัวการ์ตูนที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับแบรนด์ ธุรกิจ สตาร์ทอัพ หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ     มาสคอต คืออะไร มาสคอต คือตัวการ์ตูนที่ถูกออกแบบสร้างสรรค์มาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์หรือจะเป็นสิ่งของบางอย่างก็ได้ ซึ่งโดยมากมักจะเป็นสัตว์หรือตัวละครที่เป็นมนุษย์ ซึ่งมาสคอตตัวการ์ตูนเหล่านี้จะถูกนำมาใช้นำเสนอหรือเป็นตัวแทนของแบรนด์ ธุรกิจ สตาร์ทอัพ หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ แม้กระทั่งโรงเรียน […]

10 Rules That Make an Infographic Cool Effective And Viral

1. กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิก) ว่าต้องการนำเสนอเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่, เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์, เพื่อการศึกษา หรือเพื่อต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการทำInfographic(อินโฟกราฟฟิก) จะช่วยทำให้สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอ การออกแบบได้อย่างง่ายดายและเหมาะสมมากขึ้น   2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอว่าเป็นผู้ชมกลุ่มไหน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   3. มีการกำหนดใจความสำคัญในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิก)เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูล   4. เนื้อหาที่นำสนอบนInfographic(อินโฟกราฟฟิก) ต้องมีความทันสมัยสดใหม่ […]