ในปัจจุบันโลกออนไลน์มีความจำเป็นกับธุรกิจมาก หน้าตาของ “Website” จึงมีความสำคัญมากต่อแบรนด์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค เรามาดูพัฒนาการหน้าตาของ Website ต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

Google : จากหน้าตา Website ในปี 1998 จนถึงปัจจุบัน

Then

Now

 

 

 

Wikipedia : จากหน้าตา Website ในปี 2001 จนถึงปัจจุบัน

Then

 

Now

 

eBay : จากหน้าตา Website ในปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

Then

 

Now

 

Facebook : จากหน้าตา Website ในปี 2004 จนถึงปัจจุบัน

Then

Now

 

Youtube : จากหน้าตา Website ในปี 2005 จนถึงปัจจุบัน

Then

Now

 

 

Twitter : จากหน้าตา Website ในปี 2006 จนถึงปัจจุบัน

Then

Now

 

 

Yahoo : จากหน้าตา Website ในปี 1994 จนถึงปัจจุบัน

Then

Now

 

 

Amazon : จากหน้าตา Website ในปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

Then

 

Now

 

Instagram : จากหน้าตา Website ในปี 2011 จนถึงปัจจุบัน

Then

Now

 

 

Pinterest : จากหน้าตา Website ในปี 2010 จนถึงปัจจุบัน

Then

Now

 

ไม่ว่าคอนเทนต์ของคุณจะน่าสนใจแค่ไหน แต่อย่าลืมรูปแบบวิธีการสื่อสาร ที่จะทำให้ Website  คุณน่าสนใจ

Cr : www.businessinsider.com/popular-websites-then-and-now-2017-6/#yahoo-then-1994-35