5 ข้อคิดในการออกแบบ Logo ให้ปัง

 

1. Simple – ง่าย

ง่ายควรมีรายละเอียดให้น้อย ง่ายต่อการเข้าใจและ จดจำ

 

2. Appropriate – เหมาะสม

เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสื่อได้ถึงแนวความคิดในการออกแบบ

 

3. Distinctive – โดดเด่น

โดดเด่น น่าสนใจ และมีรูปแบบที่เฉพาะ น่าจดจำ

 

4. Versatile – อเนกประสงค์

อเนกประสงค์ หรือมีข้อจำกัดให้น้อยที่สุด ควรใช้ได้ในทุกการใช้งาน เช่น

ขนาดใหญ่หรือเล็กมาก สีเดียวหรือหลายสี แนวตั้งแนวนอน หรือการจัดเสมอหน้า เสมอหลัง จัดกลาง เป็นต้น

 

5. Timeless – อยู่ได้นาน

อยู่ได้นาน ไม่ควรยึดติดกับ Design Trends จนเกินไป

ควรอยู่ได้ด้วยตัวมันเองได้ตราบนานเท่านาน(10-20 หรือ 50 ปี)

 

การออกแบบ Logo ที่ดี ควรคิดที่จะตัดทอนรายละเอียดต่างๆ

มากกว่าการคิดที่จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไป แล้วคุณจะได้ Logo ที่ดีได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

 

และด่านสุดท้ายที่ต้องฝ่าไปให้ได้ คือ ลูกค้าเข้าเรานั่นเอง

เค้าอาจไม่เข้าใจหลักการต่างๆ จึงควรอธิบายและตกลงให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน และต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ

แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เพราะยังมีคนที่ทำได้อีกมากมายเช่นกัน

 

Credit : https://looka.com/blog/iconic-logos/?fbclid=IwAR0DmrK-Hj7V5b7qSB65TzayAKIAD9jdG_UxwD-I-Ve5vOlAeOUByoNsZh0