1. กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิกว่าต้องการนำเสนอเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่, เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์, เพื่อการศึกษา หรือเพื่อต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการทำInfographic(อินโฟกราฟฟิกจะช่วยทำให้สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอ การออกแบบได้อย่างง่ายดายและเหมาะสมมากขึ้น

 

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอว่าเป็นผู้ชมกลุ่มไหน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 

3. มีการกำหนดใจความสำคัญในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิก)เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูล

 

4. เนื้อหาที่นำสนอบนInfographic(อินโฟกราฟฟิกต้องมีความทันสมัยสดใหม่ รวมถึงยังต้องสามารถสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น, สั้นและกระชับ เนื่องจากผลการสำรวจพบว่าผู้ชมส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านข้อมูลมากที่สุดเพียง 3 นาทีเท่านั้น

 

5. มีการสำรวจข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอมาเป็นอย่างดี ซึ่งหมายถึงมีการรวบรวมข้อมูลจากรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย, สถิติและข้อมูลสาธารณะเพื่อให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น

 

6. นำเสนอหัวเรื่อง (Header) ที่ดึงดูดความสนใจและน่าติดตาม โดยผลสำรวจพบว่าผู้ชมกว่า 90% จะตามเข้าไปดูเนื้อหาบนInfographic(อินโฟกราฟฟิก)เพิ่มเติมหากพบว่าหัวเรื่องนำเสนอนั้นมีความน่าสนใจ

 

7. ออกแบบInfographic(อินโฟกราฟฟิก)ให้มีความโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งการออกแบบนอกจากช่วยเรื่องความสวยงามแล้วยังช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและทำความเข้าใจกับข้อมูลที่นำเสนอได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

8. มีการบอกต่อและแชร์Infographic(อินโฟกราฟฟิก)ไปอย่างกว้างขวางผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Twitter และ Pinterest รวมถึงการนำเสนออินโฟกราฟฟิกบนเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมอินโฟกราฟฟิก เพื่อเพิ่มการมองเห็นจากผู้ชมเพิ่มมากขึ้น

 

9. ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน

 

10. มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงใจความสำคัญของเนื้อหาที่นำเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

โดยหลักการออกแบบ Infographic(อินโฟกราฟิกจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆคือ
ด้านข้อมูล
ข้อมูลที่จะนำเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราวเปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง
ด้านการออกแบบ
การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทำงานและความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และสามารถใช้ได้จริง

การนำข้อมูลที่ต้องการจะทำ มาแปลงข้อความตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้วนำเสนอมาออกแบบเป็น Infographic(อินโฟกราฟฟิก)

ตัวอย่าง การแปลงข้อมูลธรรมดาเป็น Infographic(อินโฟกราฟิก)

การใช้สีในการทำ Infographic จะใช้กฏ 3 สีในการออกแบบ การใช้สีสำคัญมากในการออกแบบ Infographic

ตัวอย่าง กฏ 3 สี ในการแบบ Infographic(อินโฟกราฟิก)

เพราะหากใช้สีที่เยอะเกินไปในงาน 1 ชิ้น จะทำให้ผู้อ่านเกิดอาการสับสนและลายตาในสิ่งที่คุณจะสื่อสารได้

ตัวอย่าง Infographic ที่ใช้สีมากเกินไป

ที่มา : https://puttipongportfolio.wordpress.com/2016/10/17/10-เคล็ดลับการทำ-infographic-ให้เจ๋ง